Vi vill bli VASSA ute (och inne)!

Med hjälp av forskningsmedel vill vi utveckla utomhuspedagogik tillsammans med ny teknik.

Hur kan platsen få stöd från tekniken i nya mobiler eller iPads? Hur kan tekniken i nya mobiler eller surfplattor hjälpa oss i ett lärande på olika platser? Det vill vi undersöka.

Projektet har arbetsnamnet, VASS, som står för ”Virtuell värld möter autentisk värld i ett sinnligt, samlat lärande”. Sedan 2012 deltar vi i ett forskningsprojekt, där vi med medel, 1,3 miljoner, från Wallenbergsstiftelserna ska utveckla utomhuspedagogik med ny teknik. Våra samarbetspartners är Linköpings universitet, med bland annat Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU) samt IDA, Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet samt Miljöverkstaden och vår skola, Västra Ramlösa skola. Projektet avslutas sommaren 2015.

vassa2_ramlosa_480x270

Vi utvecklar en app som heter Minnesmark där grunderna sedan tidigare var framtagna av IDA, Linköpings universitet. Med hjälp av appen ska vi kunna välja platser på en karta där vi med platsigenkänning via GPS:en i till exempel iPaden kan få mediehändelser att starta då man kommer till en plats, in i zonen. Det kan vara en ljudslinga, en röst som säger något, en bild som dyker upp.  Med start i klassrummet kan platsen laddas med ett innehåll eller med frågor som eleverna bearbetar ute eller inne.

Vi vet alla att lärmiljöerna är många, de finns inte bara i klassrummet. Om vi tar in närmiljön runt skolan så växer möjligheterna till ett autentiskt lärande än mer. Tänk att på plats till exempel få studera småkrypen eller träden! Vi är övertygade om att i rörelse och samtal, där många sinnen blir inblandade, får också kunskapen större djup.

I arbetet med att få fram vår egen app så testar vi snarlika hjälpmedel som kan användas utomhus, till exempel Every trail, QR-koder, Skitch, Geocaching, Fotobabbel eller stadens möjligheter att via GIS (geografiskt informationssystem) lägga in ett innehåll till en plats.

Vi kommer under senvåren, alternativt tidig höst, lägga in workshop där vi visar möjligheterna med våra testade verktyg.

Vi har presenterat vårt arbete på olika seminarier både i Danmark och södra Sverige för att både ta in men också sprida våra erfarenheter. Likaså läser vi in oss på liknande projekt och vad den forskningen har visat.

Eleverna kommer att bli intervjuade igen till hösten för att försöka se vad detta nya lärande ger för effekter.

Och vi, vi vuxna pedagoger, blir inte dem samma efter denna teknikresa i gröna rum.

Vi skriver fortlöpande om våra erfarenheter på bloggen:

www.vassaute.se

Vill du veta mer? Kom gärna med frågor till oss:

Inger Edforss Fuchs
inger.edforssfuchs@helsingborg.se

Ingemar Nyman
ingemar.nyman@helsingborg.se