Prioriterade mål

Inom Västra Ramlösa skolområde arbetar vi efter prioriterade mål som är framtagna utifrån föregående läsårs kvalitetsredovisning, våra gällande läroplaner, föregående års attitydundersökning och Qualis. Skolans prioriterade mål är kopplade till trygghet och trivsel, elevernas ansvar för eget lärande, arbetssätt och lärarroll, kunskaper och färdigheter och delaktighet.

Varje arbetslag arbetar utifrån dessa prioriterade mål för att stödja eleverna i deras lärande, utveckling och öka måluppfyllelsen. Under verksamhetsdagen i januari arbetade alla pedagoger med att utvärdera, reflektera och följa upp hur de arbetat med mål och uppdrag och vilket lärande de sett hos eleverna.