För dig som har barn på Västra Ramlösa skola och Elinebergsskolan

Barn- och utbildningsnämndens tog den 29 januari beslutet att Västra Ramlösa skola inte längre ska ha årskurs 7, 8 och 9.

Vad innebär det för oss?

Förslaget innebär att från och med hösten 2015 kommer Västra Ramlösa skola inte längre att erbjuda åk 7 och kommer att fasa ut åk 8 och 9.  Istället kommer elever som ska börja åk 7 att ha Elinebergsskolan som sin närområdesskola. Elever som idag går i åk 8 och 9 kommer att gå kvar på Västra Ramlösa. Redan idag finns en naturlig koppling mellan skolorna och vi  har ett gott samarbete. Elinebergsskolan ser fram emot att välkomna alla nya elever i åk 7.

Bakgrund till förslaget

Vårt område är attraktivt och populärt för barnfamiljer, vilket har gjort att våra skolor har ökat i elevantal. På Elinebergsskolan finns fortfarande kapacitet men på Västra Ramlösa skola är vi för trångbodda. Det är en ny skola planerad på nya Gustavslundsområdet, och den beräknas vara färdig år 2017, men vi behöver göra förändringar fram till dess för elevernas bästa.

Vad händer nu?

Du som är vårdnadshavare är välkommen till föräldrarådsmöte den 4 februari klockan 18:00 – 19:30. Då kommer vi att tillsammans göra en riskanalys och du får möjlighet att träffa både mig och vår verksamhetschef.

Ingen anmälan krävs.

Välkommen!

/Christel Lundqvist, Rektor Västra Ramlösa skola