Attitydundersökning

För att få en bild över hur våra vårdnadshavare och elever uppfattar vår verksamhet så har vi årligen en attitydundersökning för förskoleverksamhet och grundskola. I år genomförs enkäten under veckorna 5-7. Enkätundersökningen görs som en webbundersökning riktad till vårdnadshavare till barn i förskola och pedagogisk omsorg samt vårdnadshavare till elever i grundskolans årskurs 2, 5 och 8.  Eleverna i årskurs 5 och 8 kommer att genomföra undersökningen i skolan.

Vi ser fram emot att få hög svarsfrekvens så att vi vet vad vi ska arbeta vidare med.