Vår undervisning

Vi vet inte hur framtiden ser ut, därför är det viktigt för oss att eleverna utvecklar olika strategier och mod att våga prova olika sätt att lära. Våra pedagoger utvecklar sitt arbetssätt och sin lärarroll hela tiden för att kunna möta och stimulera eleverna i deras lärande. Vårt mål är att alla elever ska lyckas och att de i framtiden ska kunna förverkliga sina drömmar.

På Västra Ramlösa skola arbetar vi i arbetslag och i varje arbetslag finns behöriga pedagoger som formar undervisningen utifrån läroplanens syfte och mål. Det är viktigt för oss att vi utgår ifrån elevernas intresse och behov samt skapar möjligheter till samarbete mellan olika åldrar. På skolan arbetar vi därför med gemensamma teman som är ämnesövergripande. Terminen startade med ett gemensamt tema utifrån våra profilord miljö, hälsa och kommunikation. Temat den här gången var “Jag och min omvärld”. Vi arbetade på olika sätt utifrån ålder och mognad och fokuserade på att skapa kunskap och förståelse kring hur våra medmänniskor lever i vår omvärld. Tillsammans skapade eleverna saker som senare såldes på skolans loppis. Vi anordnade även ett välgörenhetslopp tillsammans med föräldrarna. De pengar vi fick in skänktes sedan till organisationer som kan göra skillnad för barn och eleverna var själva med och bestämde om vart pengarna skulle skänkas.

För att skapa lust och nyfikenhet använder vi oss bland annat av digitala verktyg såsom PC, iPads, Chromebook, Mac och Smartboards. Vi vill att våra elever ska ta del och få kunskap kring många olika digitala verktyg.