Delaktighet för lärande

På Västra Ramlösa skola vill vi att du som elev ska vara delaktig i ditt lärande. Vi vill att du ska känna att du vet vad du ska lära dig, varför du ska göra det och vilja lära dig mer.

För oss är inkludering viktigt – att du känner att du är del av något större och att varje individ har betydelse. Alla ska känna till sina mål och därför bjuder vi in till utvecklingssamtal minst en gång per termin där alla är delaktiga.

Men vi vill också att du ska ha möjlighet att kunna påverka i flera olika forum förutom det personliga mötet, till exempel i klassen, elevråd och olika ansvarsgrupper.

Vid våra elevrådsmöten diskuteras en mängd olika frågor, till exempel undervisning, närmiljö, regler och arbetsmiljö. I vissa frågor får eleverna vara med och fatta beslut. I förskoleklassen har vi istället Byaråd och årskurs 1 har klassråd.