Så arbetar vi

Kärnan i vår verksamhet är att skapa en god grund för elevernas utveckling och lärande. Vi vill att alla ska lyckas och det gör vi genom att stärka eleverna som individer, skapa nyfikenhet och lust och se till att alla trivs och känner sig trygga.

På Västra Ramlösa skola har vi tre profilord som har betydelse i allt vi gör: hälsa, miljö och kommunikation:

  • För att lyckas är det viktigt att tänka hälsoperspektiv. Vi arbetar för att alla ska må bra, känna sig trygga och trivas på skolan. Vi ser också en stark koppling mellan hälsa och lärande. God hälsa är en grund för att kunna lära och vi ser att fysisk aktivitet stärker lärandet.
  • Miljö för oss innebär både lärandemiljö och miljö som begrepp för en framtida hållbar utveckling både på lokal och global nivå.
  • Vi erbjuder barnen en trygg och inspirerande omgivning där de ges möjligheter att utvecklas. Vi rustar våra elever med ett tankesätt och verktyg för att värna om vår gemensamma framtid.
  • Vi vet att bra kommunikation ger oss både trygga elever och nöjda föräldrar. Du som förälder får regelbundet veta hur det går för ditt barn i skolan. Vi har en öppen kommunikation i alla led och finns tillgängliga för att du ska få en förståelse för vad skolan innebär, vilka mål vi har och syftet med det.

Västra Ramlösa skola är en del av Helsingborgs stads skolor, som är det gemensamma namnet på stadens egna skolor. Tillsammans arbetar vi för att ge våra elever de bästa förutsättningarna för framtiden. Vi garanterar att alla elever kan läsa och skriva efter sitt första skolår och räkna efter sitt andra.