Så arbetar vi

Kärnan i vår verksamhet är att skapa en god grund för elevernas utveckling och lärande. Vi vill att alla ska lyckas och det gör vi genom att stärka eleverna som individer, skapa nyfikenhet och lust och se till att alla trivs och känner sig trygga.

På Västra Ramlösa skola har vi tre profilord som har betydelse i allt vi gör: hälsa, miljö och kommunikation:

  • För att lyckas är det viktigt att tänka hälsoperspektiv. Vi arbetar för att alla ska må bra, känna sig trygga och trivas på skolan. Vi ser också en stark koppling mellan hälsa och lärande. God hälsa är en grund för att kunna lära och vi ser att fysisk aktivitet stärker lärandet.
  • Miljö för oss innebär både lärandemiljö och miljö som begrepp för en framtida hållbar utveckling både på lokal och global nivå.
  • Vi erbjuder barnen en trygg och inspirerande omgivning där de ges möjligheter att utvecklas. Vi rustar våra elever med ett tankesätt och verktyg för att värna om vår gemensamma framtid.
  • Vi vet att bra kommunikation ger oss både trygga elever och nöjda föräldrar. Du som förälder får regelbundet veta hur det går för ditt barn i skolan. Vi har en öppen kommunikation i alla led och finns tillgängliga för att du ska få en förståelse för vad skolan innebär, vilka mål vi har och syftet med det.

Du som förälder

Du som förälder är viktig för oss. Du är inte bara en resurs för ditt barn och dess lärande utan också för oss. Vi vill gärna samarbeta med dig, för i slutändan vill vi ju samma sak; vi vill att ditt barn ska lyckas. Därför är du alltid välkommen till oss.

Du har möjlighet att delta i vardagen, i olika aktiviteter som öppet hus och temadagar eller bara besöka ett klassrum. Vi har ett stort engagemang hos våra föräldrar och därför har vi också ett föräldraråd som träffas två gånger per termin. Där har ni som vårdnadshavare möjlighet att vara delaktiga, lyfta tankar och idéer om hur vi kan förbättra vår skola.

Vi tycker också att det är viktigt med återkoppling. Därför har vi bland annat elevledda samtal och så har du som förälder möjlighet att följa ditt barns utveckling i Unikum.

Du som är förälder får ta del av omdömena när det är utvecklingssamtal, minst en gång per termin. Då deltar du, ditt barn och barnets mentor. Tillsammans pratar vi om barnets utveckling och sätter upp nya mål i utvecklingsplanen.

På Skolverkets webbplats kan du som är elev eller förälder få information om betyg, prov eller rättigheter.