Elevhälsa

För att våra elever ska kunna utvecklas och lära sig så mycket som möjligt måste de må bra.Inom Elevhälsan finns en skolsköterska, skolpsykolog samt skolkurator, samtliga har tystnadsplikt.

Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande på organisation, grupp- och individnivå. Vi finns till för att stötta eleverna att nå sin individuella mål, och skapa en trivsam miljö i skolan.

Alla barn erbjuds hälsosamtal hos skolsköterskan i förskoleklass samt i årskurs 2 och 4. Vaccinationer i årskurs 2 och 5 samt uppvaccinering. Vi arbetar för att alla barn ska ha ett fullgott vaccinationsskydd.

Skolsköterska

Harriet E-Ellfjord
Telefon: 042-10 51 01
Arbetar måndag-fredag klockan 08:00-14:00

Kurator

Jessica Sölling
Telefon: 0708-179332

Finns på skolan:
Måndag: 7.30-16.30
Tisdag: 7.30-16.30
Onsdag: 7.30-15
Torsdag: 7.30-14
Fredag: ledig

Psykolog

Cecilia Blomberg
Telefon: 0709-705124