Råd och stöd

På Västra Ramlösa skola stöttar vi ditt barn att bli sitt bästa jag.

Elevhälsan

Västra Ramlösa skola är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål.

Västra Ramlösa skola har också ett eget elevhälsoteam med skolsköterska, skolpsykolog samt skolkurator. Till oss är eleverna välkomna att komma och prata. Vi har tystnadsplikt.

Alla barn erbjuds hälsosamtal hos skolsköterskan i förskoleklass samt i årskurs 2 och 4. Vaccinationer i årskurs 2 och 5 samt uppvaccinering. Vi arbetar för att alla barn ska ha ett fullgott vaccinationsskydd.

Hjälp i lärandet

Ibland behöver elever ett särskilt stöd för att lyckas med sitt lärande. Till hjälp för att fånga upp elever i behov av särskilt stöd görs screening av klasserna i läsning och matematik i början av höstterminen. Det är viktigt att möta elever i svårigheter så tidigt som möjligt.

För att stödja elever, lärare och skolledning arbetar vi med att kartlägga stödbehov på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Detta gör vi genom att:

  • Observera i klassrum/lärmiljö
  • Utföra screeningar och tester
  • Analysera resultat
  • Utforma stödundervisning och vid behov arbeta med elever både individuellt och i grupp
  • Samtala och handleda elever, lärare och vårdnadshavare
  • Genomföra och utforma pedagogisk dokumentation

Vi ingår i skolans Elevhälsoteam tillsammans med ledning, skolpsykolog, skolsköterska och kurator.