Vårt fritidshem

Vi vill att ditt barn ska lära sig i alla sammanhang under hela dagen. På Västra Ramlösa skola har fritidshemmet därför en viktig roll i barnens lärande. Vi erbjuder barnen en meningsfull fritid och ett stöd i sitt lärande och sin utveckling.

Vi vill hjälpa barnen att fungera socialt och bli självständiga, att respektera olikheter, olika åsikter och förstå att man måste kompromissa ibland. För att lyckas med det ser vi till att ha en miljö som är trygg, rolig och stimulerande där lek, skapande och fysisk aktivitet får stort utrymme. Verksamheten formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intresse och erfarenheter.

Skolan och fritidshemmets personal har ett nära samarbete och på så sätt får ditt barn möjlighet att utveckla olika kunskaper och kompetenser under hela dagen. Alla barn får vara med och påverka sitt fritidshem genom att vi har regelbundna fritidsråd där vi bland annat diskuterar värdegrund, hur vi är mot varandra i gruppen och hur vi vill att verksamheten ska se ut och fungera.

På Västra Ramlösa skola har vi ett fritidshem där alla barn mellan 6-12 år är välkomna, både före och efter skolan. Här kan de delta i aktiviteter, leka med kompisar, göra läxorna eller bara ta det lugnt.

Fritidshemmet på Västra Ramlösa skola öppnar på Bya klockan 6:00 på morgonen. Här är barnen fram till klockan 7:30. På eftermiddagen är barnen uppdelade på fyra olika fritidshem beroende på vilken klass de går i. Fritids stänger för dagen klockan 18:00 på Bya.