Skolbiblioteket

Läsning är nyckeln till lärandet, därför är skolbiblioteket en naturlig del i elevernas vardag.

Vi inspirerar till läsning genom till exempel bokprat, boklådor, författarbesök och olika läsaktiviteter. Här får du låna och reservera skönlitteratur och faktaböcker. Vi har cirka 10 000 böcker att välja på, vissa på engelska för alla åldrar och en del i de moderna språken. Du får vara med och bestämma vilka böcker som du vill att vi ska köpa in. Vi hjälper dig med att söka information på våra datorer, i uppslagsverk eller faktaböcker och hur du kritiskt granskar och bearbetar informationen. Vi hjälper dig även med inläsningstjänst och Legimus.