Börja förskoleklass

När ditt barn är sex år och ska börja förskoleklass börjar en ny tid i barnets liv. Övergången till skolans värld underlättas av att barnet trivs och känner sig trygg i den nya miljön. Därför lägger pedagogerna stor vikt och tid vid terminsstart på att skapa goda relationer och trygghet för barnen.

När höstterminen börjar är det ett gäng blyga, lite osäkra och oroliga sexåringar som dyker upp på skolgården. Redan från första dagen blir de väl omhändertagna av fritidspedagogerna och förskollärarna i F-klassen, som med varsam hand lotsar in barnen i skolans värld.

– Ja, det kan onekligen vara lite rörigt i början, säger Mattias Jönsson som är fritidspedagog. Men här hos oss får barnen en mjuk bro som för dem från förskola till skola.

De tre förskoleklasserna på Västra Ramlösa skola ligger i ett hus som kallas Bya, några kvarter från den stora skolbyggnaden. Här har barnen en trygg tillvaro med en mysig gård med träd, gångar att cykla på och konstgräs att spela boll på.

Trygghet grunden för all inlärning

Till förskoleklassen kommer det barn från flera olika förskolor, och det är sällan som barnen känner varandra. Då är det extra viktigt med en trygg start.

– Grunden för hela skolgången läggs här, och då är det viktigt med trygghet, säger Mattias. När barnen trivs blir de en del av gruppen och varje individ är med.

Under inskolningsperioden fokuserar elever och pedagoger på att lära känna varandra och jobba tillsammans med namnlekar och samarbetsövningar. Leken genomsyrar allt som händer i förskoleklassen och Mattias poängterar att lärandet ska vara lustfyllt under hela förskoleklassåret.

Viktigt med rutiner

Regler och rutiner skapar trygghet – då vet barnen vad som förväntas av dem. Direkt när barnen börjar får de fasta platser i klassrummet och i samlingen och sin egen krok i hallen.

I Västra Ramlösas förskoleklasser finns det ”Bry-sig-om-regler” som barn och pedagoger kommer överens om vid höstterminens start. Reglerna handlar om att lyssna, räcka upp handen, kunna säga stopp och ett hjärta – bry sig om. Varje barn får också tidigt en mat-kompis – en klasskamrat de håller i handen när de går till matsalen i stora skolbyggnaden.

Nyfikenhet och lyhördhet

Att pedagogerna är engagerade i barnen och vill skapa en varierande verksamhet går inte att ta miste på. Utflykter och aktiviteter avlöser varandra, och mycket är på barnens initiativ.

– Vi ändrar arbetssätt efter vad som passar barngruppen, så det är egentligen barnen som styr, ler Mattias. Det gäller att vara lyhörd och nyfiken på barnens utveckling. Alla barngrupper är unika, så därför är inget år i förskoleklassen likt ett annat.

Samtidigt är det viktigt att vara envis, fyller Mattias i. Gruppgemenskapen och tryggheten måste prioriteras innan den vanliga verksamheten kan ta vid.

– Ibland kan det ta längre tid, men vi ger oss inte! Vartenda barn ska känna trygghet och bli en självklar del i gruppen, säger han.

Mycket kontakt med föräldrar

Familjen och föräldrarna är viktiga för barnen, även när de är i skolan. I förskoleklassen på Västra Ramlösa skola jobbar barnen tematiskt och ofta är familjen i fokus.

– Vi vill ha mycket kontakt med föräldrarna. Genom föräldrarna lär vi känna barnen ännu mer, säger Mattias. Vi tycker också det är viktigt med traditioner och har mycket samverkan med föräldrar kring lucia och andra högtider.

”Bästa jobbet”

De tre förskoleklasserna jobbar tillsammans i stort sett dagligen och under mellanmål och på fritidstid blandas grupperna. Barnen lär känna varandra och knyter kontakter och umgås. Personalen samarbetar också mycket och alla känner ansvar för alla barn, i alla klasserna.

– Ja, här är alla barn allas våra barn. Vi tar hand om varandra och skolans motto är ju också ”Hela barnet – hela dagen”. Då måste vi ju samarbeta för att skapa den helheten.

Att Mattias trivs på jobbet går inte att ta miste på.

– Det här är verkligen bästa jobbet! Att bli mött av glada trygga barn varje morgon är en underbar känsla.