Om oss

På Västra Ramlösa skola går elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger i ett lugnt och trivsamt område i södra Helsingborg. På skolan går cirka 600 elever.

Här på Västra Ramlösa skola formar vi en bra miljö där utveckling och lärande verkligen kan blomma. Det ger oss en miljö där både elever och lärare vill vara, där vi trivs och känner oss trygga och där vi får möjlighet att utvecklas.

Vi lägger stor vikt vid att jobba med hållbar utveckling för att rusta våra elever för en hållbar framtid. Skolan har även fått flera utmärkelser och priser för sitt miljöarbete.

Goda resultat

Goda resultat handlar om så mycket mer än bara betyg. På Västra Ramlösa skola vill vi inte bara se till att du går härifrån med tillräckliga kunskaper utan också att du känner att du har utvecklats på ett personligt plan.

Varje elev ska få utvecklas så långt som möjligt utifrån vad det betyder för elever och föräldrar. Det gör vi genom en inspirerande och kreativ lärmiljö som stödjer lärande. På så vis får vi glada och lustfyllda elever som vill mer och utvecklas i förhållande till ålder och mognad.

Goda resultat för oss innebär att eleven har lyckats med sitt arbete, med sin uppgift och att det finns vilja, ambitioner och kunskaper på skolan. Och det märker vi genom att eleverna känner en glädje i att gå till skolan och vill vara här.

För att du ska kunna påverka din framtid behövs det kunskap. Vi ser till att du lyckas genom goda resultat vilket också leder till trygghet och bra framtidsutsikter.

Vi håller oss uppdaterade med de senaste pedagogiska forskningsrönen och jobbar med att ständigt utveckla vår undervisning. De senaste åren har skolan aktivt jobbat med kooperativt lärande vilket vi ser ger goda resultat.