Du som förälder

Du som förälder är viktig för oss. Du är inte bara en resurs för ditt barn och dess lärande utan också för oss.

Vi vill gärna samarbeta med dig, för i slutändan vill vi ju samma sak; vi vill att ditt barn ska lyckas. Därför är du alltid välkommen till oss.

Du har möjlighet att delta i vardagen, i olika aktiviteter som öppet hus och temadagar eller bara besöka ett klassrum. Vi har ett stort engagemang hos våra föräldrar och därför har vi också ett föräldraråd som träffas två gånger per termin. Där har ni som vårdnadshavare möjlighet att vara delaktiga, lyfta tankar och idéer om hur vi kan förbättra vår skola.

Vi tycker också att det är viktigt med återkoppling. Därför har vi bland annat elevledda samtal och så har du som förälder möjlighet att följa ditt barns utveckling i Unikum.